PRIVACYVERKLARING

Energetische Praktijk Kitty, gevestigd aan Chopinstraat 13 6815DC Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.energetischepraktijk-kitty.nl

Chopinstraat 13
6815DC Arnhem
+31615428926

KvK nummer:  66715636

Kitty van Ditshuizen is de Functionaris Gegevensbescherming van Energetische Praktijk Kitty. Zij is te bereiken via info@energetischepraktijk-kitty.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Energetische Praktijk Kitty kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Energetische Praktijk Kitty, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Energetische Praktijk Kitty verstrekt.

Energetische Praktijk Kitty kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw geboortedatum
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw e-mailadres
  • Jouw bankrekeningnummer (voor het versturen van, indien nodig, een factuur)

WAAROM ENERGETISCHE PRAKTIJK KITTY GEGEVENS NODIG HEEFT

Energetische Praktijk Kitty verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je per e-mail te kunnen benaderen over de aanvraag van één van mijn diensten, je mogelijke inschrijving te verwerken en/of het maken van een factuur, om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en voor het verzenden van mijn nieuwsbrief. Energetische Praktijk Kitty analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van mijn diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

HOE LANG ENERGETISCHE PRAKTIJK KITTY GEGEVENS BEWAART

Energetische Praktijk Kitty bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Onder doel valt:

  • een behandeling (in de meeste gevallen 3 afspraken)
  • een Meat & Treat of APK (eenmalig)
  • een cursus of workshop

DELEN MET ANDEREN

Energetische Praktijk Kitty verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Energetische Praktijk Kitty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE ENERGETISCHE PRAKTIJK KITTY GEBRUIKT

Energetische Praktijk Kitty gebruikt functionele, analytische en technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Energetische Praktijk Kitty gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Energetische Praktijk Kitty en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@energetischepraktijk-kitty.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Energetische Praktijk Kitty wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE ENERGETISCHE PRAKTIJK KITTY PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT

Energetische Praktijk Kitty neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@energetischepraktijk-kitty.nl